تمام مطالب برچسب : نصیحت
لبخند خانوادگی – موعظه کردن

لبخند خانوادگی – موعظه کردن

لبخند خانوادگی – موعظه کردن: نماز که تمام شد، دیدم چند روحانی رفتند پیش امام جماعت مسجد. من هم که دوباره فضولیم گل کرده بود، کنجکاو شدم که ببینم، دارن در مورد چه موضوعی با هم صحبت می کنن. همین جوری که داشتم نگاهشون می کردم، دیدم حاج آقا با دست به من اشاره کرد و گفت: چرا عقب نشستی، بیا این جا پیش ما بشین. من هم که تا به حال این همه روحانی رو یک جا ندیده بودم، اولش ترسیدم؛ اما دل و زدم به دریا و رفتم جلو. یه سلام کردم و نشستم. داشتم حسابی عرق می کردم، که حاج آقای مسجد فهمید مشکل کجاست؛ و به شوخی گفت: ما لولوخرخره نیستیم که این قدر ترسیدی. راحت […]

برطرف کردن مشکل

برطرف کردن مشکل

برطرف کردن مشکل: همه ی بچه ها شاد و سرحال و قبراق در حال بازی کردن و بدو بدو کردن هستند. کلی دارند خوش می گذرانند و کلی کیف می کنند. اما ما داریم حرص می خوریم. چرا حرص می خوریم؟ چون می بینیم که در بین این همه شادی و سر و صدا، فرزند ما یک گوشه نشسته و کاری به بچه ها نداره. با آن ها بازی نمی کنه. و این خیلی ما را به عنوان پدر و مادر اذیت می کنه. همیشه هم نصیحتش می کنیم که باید با بچه ها بازی کنه، باید کنار بچه ها باشه، از جمع فاصله نگیره، اما هیچ فایده ای نداره. دوباره میهمانی بعدی هم همین اتفاق تکرار می شود. پدر […]

سکوت

سکوت

سکوت: فرزند شما دارد بهانه گیری می کند، دارد غر می زند، حرف هایی می زند که اصلا مناسب سن او نیست، و خلاصه رفتاری را دارد که ما اصلا دوست نداریم. در این مواقع ما چند کار انجام می دهیم. یکی این که، ما هم شروع می کنیم به داد و بیداد کردن و سر و صدا کردن، یکی این که، شروع می کنیم به نصیحت کردن، و می گوییم: *این کار مناسب تو نیست. *حیف تو نیست که این قدر مهربانی، این قدر مودبی، این حرف ها را می زنی؟ *تو باید بیشتر مراقب خودت و رفتارت باشی. *تو پسر من هستی، پسر من که نباید از این حرف ها بزنه، از این کارها بکنه، و… روش دوم […]

همسایه

همسایه

همسایه: همسایه: با رفقا رفتیم پارک. چه شور و هیجانی. چه انرژی فراوانی. میگیم و میخندیم و شادیم و سرخوش. یعنی به گونه ای رفتار می کنیم که همه می گن: خوش به حال زن و بچش. چه حالی می کنن. تازه به  شوهراشون می گن: ببین چه جوری داره با زن و بچش رفتار می کنه، تو هم یاد بگیر. با بچه ها بازی می کنه. بالا بلندی، تاب و سرسره و همه ی بازی ها را یکی پس از دیگری. هنگام غذا، مهم نیست طعم غذا چگونه باشد، این غذا را دوست داشته باشد یا نه. فقط هنگامی که غذا تمام شد، تشکر می کند و می رود. خلاصه همه حسرت زندگی ما رو می خورند. خانم ها […]