تمام مطالب برچسب : منفی بافی
زندگی زیباست

زندگی زیباست

زندگی زیباست: برخی از اوقات به اطرافمان که دقت می کنیم، چیزی را نمی بینیم که از آن لذت ببریم. وضع مالی را که نگاه می کنیم، سرپناه و خانه مان را که نگاه می کنیم، دوره و زمانه را که نگاه می کنیم و… خلاصه به هر چیزی که نگاه می کنیم، رنگ منفی می بینیم. حتی گاهی افرادی می آیند و ما را راهنمایی می کنند که این کارها را انجام بده تا زندگی ات بهتر می شود. چشم را می گوییم، اما ته دلمان می گوییم: این هم چیزی گفت و رفت. مگر می شود که با انجام دادن این کارها، من از این وضعیت در بیایم. مردم هم دلشون خوشه. حتی اگر این دستورات را انجام […]

منفی

منفی

منفی: منفی: *دیدی به من چی گفت؟ بی تربیت. اصلا بزرگ تر کوچک تری حالیش نمی شه. مثل برده ها کار کن، یه لقمه بیار سر سفره، اینم جای دستت درد نکنشه. اصلا حالیش نیست که من باباشم. آخه دفعه ی اولت نیست، یادته هفته ی پیش همین کار رو کردی؟ *ای بچه ی بی تربیت. آدم با مادرش این طور صحبت می کنه؟ تو هم عین باباتی! عین کلفت ها دارم تو خونه کار می کنم، بیا اینم عاقبتش. کار همیشگیته. *آخه همسر من، انسان باش. چرا هیچ وقت حاضر نیستی خوبی ها را ببینی؟ ببین همسرای مردم چی کار می کنن. از اولش هم همین بودی. یادته اول ازدواج هم همین کارو کردی. این گفتگوها، گفتگوهای بسیاری از […]