تمام مطالب برچسب : معلم
لبخند خانوادگی – توقع بیش از حد

لبخند خانوادگی – توقع بیش از حد

لبخند خانوادگی – توقع بیش از حد: وارد مسجد شدیم. جالب بود. هر هفته، یک شنبه ها جمعیت بیشتری می اومدن. مثل این که صحبت های حاج آقا برای مردم و پدر و مادرها اثرگذار بوده. اذان که تمام شد، هنوز حاج آقا نیامده بود. یکی از بزرگ ترهای مسجد گفت: حاج آقا تماس گرفتند و گفتند: امشب من دیرتر می رسم، به آقای معلم بگویید نماز را بخوانند. پسرم گفت: بابا چه جالب. آخه امام جماعت مدرسه ما هم، همین معلممون هست. نماز جماعت که تمام شد، دیدم حاج آقا هم رسیده. حاج آقا به سمت محراب مسجد رفت و میکروفن را به دست گرفت و گفت: ببخشید که به موقع نرسیدم به مسجد بیایم. یک خانواده ای در […]

همش تقصیر دیگرانه!!!!

همش تقصیر دیگرانه!!!!

همش تقصیر دیگرانه!!!! بسیاری از خانواده ها اعتراض به حقی دارند در مورد این که، مدرسه ی مناسبی که فرزندانمان را در آن ثبت نام کنیم پیدا نمی شود. یعنی هستند بسیار مدارسی که از لحاظ علمی می توان به آن ها نمره ی قبولی داد؛ اما همین مدارس از لحاظ فرهنگی بسیار ضعیف عمل می کنند. یعنی دانش آموز این مدارس شاید بعد از اتمام دوره ی دبستان، در دروس ریاضی و فارسی نمره ی قبولی بگیرند؛ اما همین دانش آموزان طریقه ی ارتباط برقزار کردن با دیگران را بلد نیستند، اعتماد به نفس ندارند، آداب رفتار در میهمانی را نمی دانند. در ضمن به غیر از این موارد ممکن است که از برخی از دوستانشان کلمات زشت و […]

صحبتی با پدر و مادر و معلمین

صحبتی با پدر و مادر و معلمین

صحبتی با پدر و مادر و معلمین: کودک هنگامی که متولد می شود، با لوحی سفید پا در این دنیا می گذارد. لوحی که در آن خالی از هر گونه آلودگی و ناپاکی هست. پس چه می شود که با گذشت زمان، برخی از آلودگی ها وارد روح فرزندان و کودکان ما می شود؟ چگونه این سفیدی تبدیل به سیاهی می شود؟ فرزند هنگام تولد، هیچ اشتباهی را بلد نیست، اما با گذشت زمان و زندگی با ما به عنوان پدر و مادر و مشاهده ی رفتارهای ما وتکرار رفتارهای ما، کم کم او هم شبیه ما خواهد شد. یعنی هنگامی که فرزند ما می بیند که هنگامی که داریم با همسرمان صحبت می کنیم، اگر سر قضیه ای به […]

اختلال کمبود توجه در کودکان

اختلال کمبود توجه در کودکان

اختلال کمبود توجه در کودکان: خیلی از پدرها و مادرها شکایت دارند از کمبود توجه در فرزندانشان، البته شکایت معلم ها را هم اضافه کنید. مثلا: مادری به فرزندش می گوید: این کار رو انجام نده، صد بار می گوید، ولی انگار فرزندش، اصلا توی عالم خودش است و اصلا حواسش نیست. و یا سر کلاس معلم می گوید: این کارهایی که می گویم انجام دهید، ولی بعد از چند دقیقه می بیند که اصلا این دانش آموز نمی داند چه خبر است، و کلا حواسش جای دیگری است. و این پدر و مادر، یا با مشورت معلم و یا بدون مشورت از او، سریع شروع می کنند به دادن قرص به این کودک. چون از این همه تماس مدرسه […]