سخنان زیبا

سخنان زیبا

سخنان زیبا:

همه دوست داریم، عمرمان را در کنار افرادی زندگی کنیم که لحظه لحظه، در کنار آن ها بودن همراه با خوشی است.

این افراد کسانی هستند که بلدند از چه کلماتی استفاده کنند.

افرادی که صحبت کردنشان همراه با سخنان زیبا و دلنشین است.

افرادی که هیچ گاه از کلمه ی باید استفاده نمی کنند.

افرادی که خوبی ها را می بینند.

چه در برخورد با دوستان، چه همسر، چه فرزند، و برخی کلمات، جز بار منفی چیز دیگری ندارند.

یعنی به جای کلمه ی باید، با استفاده از کلمات زیبا، به ما آرامش می دهند.

داد نزدن.

یعنی قطعا دو فرد که مدتی با هم هستند، در مورد برخی از مسایل اتفاق نظر ندارند، اما مهم است که سریع شروع به داد و بیداد نکنیم.

آرامش بسیارمهم است.

زیبا صحبت کردن:

استفاده از کلمات مثبت:‌

آرامش
آرامش

کسانی که دائم خوبی ها رو می بینند و از زیبایی ها صحبت می کنند، لحظات خوبی را برای ما رقم خواهند زد.

کسانی که سخنان زیبا می گویند، حال ما رو خوب می کنند.

جر و بحث نکردن:

برخی از افراد هستند که گویا منتظر هستند اتفاقی بیفتد تا بحث کردن را شروع کنند.

یعنی تا یه موقعیت مناسب می بینند، شروع می کنند به جر و بحث کردن.

جالب تر این جاست که کسانی اگر هم موقعیت مناسب برای جر و بحث کردن پیدا نکنند، خودشان موقعیت جر و بحث را ایجاد می کنند.
سعی کنید تا جایی که ممکن هست از این افراد فاصله بگیرید.

افرادی که همیشه دوست دارند داد و بیداد کنند و با شما جر و بحث کنند. افرادی که بلد نیستند سخنان زیبا بگویند.

البته در مورد فرزند و همسر متفاوت است.
یعنی ما که نمی توانیم از فرزند و همسر فاصله بگیریم، پس باید کمکشان کنیم که رفتارشان را عوض کنند.

یعنی با محبت کردن به آن ها کمک کنیم، تا رفتارشان را درست کنند.

گاهی ما می توانیم در قبال حرف هایی که از جانب همسر و یا فرزندمان زده می شود و مناسب نیست،

با اخلاق زیبا و تذکر به جا، کمک کنیم تا کم کم دست از این رفتار اشتباه بکشند.

نکته ی مهم:

قطعا همین توقع را دیگران از شما دارند.
سعی کنید دیگران از این که در کنار شما هستند، لذت ببرند.

پیش به سوی جامعه ی آرمانی

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *