تمام مطالب دسته بندی: تصویری
بندگان خوب خدا، امام رضا(ع) و آسیه

بندگان خوب خدا، امام رضا(ع) و آسیه

بندگان خوب خدا، امام رضا(ع) و آسیه: همه ی ما شیعیان، تمام زندگیمان را مدیونه، امام رضا(ع) هستیم.       خوب بودن انسان ها، ربطی به زن و مرد بودن ندارد. چه تعداد زنان شایسته ای که به درجات عالی معنویت رسیدند. یکی از بارزترین این زنان، آسیه همسر فرعون است.

آموزش و تدریس در کلاس توسط معلم

آموزش و تدریس در کلاس توسط معلم

آموزش و تدریس در کلاس توسط معلم: مورد اول: زیر بار ظلم نرفتن: شیعیان زیر بار ظلم نخواهند رفت و تا آخرین نفس در برابر ظلم خواهند ایستاد و به این کارشان، افتخار هم می کنند. مورد دوم: بحث نماز بحث نماز و اهمیت آن و اتفاقات عاشورا و توجه امام حسین(ع) به بحث نماز   مورد سوم: جهاد در راه خدا کسانی که از جان خودشان گذشتند برای آبادانی کشور و مملکت و به خاطر دینشان، که رحمت خدا بر آن ها باد.   پیش به سوی جامعه ی آرمانی