ماه: اردیبهشت 1400
سبک زندگی-شکرگذاری کردن-قسمت دوم

سبک زندگی-شکرگذاری کردن-قسمت دوم

سبک زندگی-شکرگذاری کردن-قسمت دوم: می دانیم که یکی از وظایف انسان ها در قبال نعمت هایی که خداوند داده است، شکرگذاری کردن است. اما سئوال این جاست که آیا می توان شکر این همه نعمت را به جا آورد؟ قرآن به این سئوال پاسخ داده است: واگر بخواهید نعمت‌هاى خدا را بشمارید، نمى‌توانید شماره کنید. همانا خداوند آمرزنده‌ى مهربان است. نحل/۱۸ پس باید چه کنیم؟ با دانستن داستان حضرت موسی علیه السلام به پاسخ این سئوال نیز می رسیم. در حدیث مى‌خوانیم که خداوند به موسى وحى کرد: حقّ شکر مرا بجا آور. موسى گفت: این کار امکان ندارد، زیرا هر کلمه‌ى شکر نیز شکر دیگرى لازم دارد. وحى آمد: همین اقرار تو و این که مى‌دانى هر چه هست […]