ماه: اسفند 1399
سبک زندگی-بخشش و انفاق

سبک زندگی-بخشش و انفاق

سبک زندگی-بخشش و انفاق: هنگامی که ما گذران عمرمان را نگاه می کنیم، توقع داریم که یک زندگی زیبایی را ببینیم. زندگی که دائم در حال رشد و پیشرفت باشد. و برای رسیدن به این مقصود، آموزش های مختلفی را می بینیم و کتاب های متعددی را می خوانیم؛ اما متاسفانه هیچ گاه سراغ قرآن نمی رویم. در حالی که خود قرآن می فرماید: آنچه سبب هدایت، تربیت ورشد انسان‌هاست، در قرآن آمده است. انعام/۳۸: تفسیر نور. یعنی برای هدایت و رشد انسان ها، می توانیم به سراغ قرآن برویم. امروز قرار است موضوع بخشش را از قرآن استخراج کنیم؛ و ببینیم دید و رویکرد قرآن نسبت به موضوع بخشش چیست. آیات و روایات متعددی انسان ها را به بخشش […]

سبک زندگی-مطالعه

سبک زندگی-مطالعه

سبک زندگی-مطالعه: یکی از مهم ترین و اثرگذارترین کارها در زندگی هر انسانی (از کودک تا نوجوان و جوان و حتی انسان های کهنسال) مطالعه کردن است. افرادی که اهل مطالعه، تحقیق و تفکر و پژوهش هستند، می توانند زندگی بهتر و زیباتری را سپری کنند. نکته ای که بسیار مورد تایید و تاکید دین اسلام و پیامبر و علمای جهان اسلام نیز بوده است. دانستن این نکته بسیار جالب است که، اولین آیه ای که بر پیامبر نازل شده است، در مورد خواندن بوده است. اقْرَا بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ از افتخارات اسلام این است که، کارش را با قرائت و علم و قلم شروع کرد؛ و اولین فرمان خداوند به پیامبرش، فرمان فرهنگى بود. علق/۱: تفسیر نور. و […]