دعوت به خوبی ها

دعوت به خوبی ها

دعوت به خوبی ها:

یکی از بزرگترین ایرادات ما به عنوان شهروند، به عنوان خانواده، به عنوان دوست و… این است که بلد نیستیم اگر ایرادی را از کسی دیدیم، چگونه به او تذکر دهیم.

قرآن کریم تذکر دادن به افراد دیگر را به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، این گونه بیان می فرماید:

مشخصات امر به معروف و نهی ازمنکرکنندگان:

*آمران به معروف، باید خود عامل به معروف باشند. بقره/۴۴: تفسیر نور.

* دعوت‌کننده‌ى به خیر ومعروف باید اسلام‌شناس، مردم‌شناس وشیوه‌شناس باشد.

لذا بعضى از افراد این وظیفه را به عهده دارند، نه همه آنها. آل عمران/۱۰۴: تفسیر نور.

* آمر به معروف و ناهى از منکر باید قبل از دیگران، خودش اهل عمل باشد. هود/۸۸: تفسیر نور.

* در این آیه براى آمر به معروف و ناهى از منکر این سفارشها شده است: الف: شخصاً اهل عمل باشد.  ب: هدف او اصلاح جامعه باشد.  ج: توفیق کارش را از خداوند بداند. د: همیشه بر او توکّل نماید. ه: در مشکلات به او پناه ببرد. هود/۸۸: تفسیر نور.

* آمرین به معروف نباید از مردم انتظار پذیرش صددرصد داشته باشند. نحل/۹۰: تفسیر نور.

* کسى که نهى از منکر مى‌کند باید خود عالم باشد. مریم/۴۳ و ۴۴: تفسیر نور.

زمان در امر به معروف و نهی ازمنکر:

* دعوت به خیر و امر به معروف و نهى از منکر، باید به صورت دائمى باشد، نه موسمى و موقّتى. آل عمران/۱۰۴: تفسیر نور.

* نهى از منکر، یک وظیفه دائمى‌است. اعراف/۱۶۵: تفسیر نور.

برتری امر به معروف و یا نهی از منکر:

* امر به معروف، بر نهى از منکر مقدّم است. اگر راه معروف‌ها باز شود، زمینه براى منکر کم مى‌گردد. آل عمران/۱۰۴: تفسیر نور.

* امر به معروف، مقدّم بر نهى از منکر است. آل عمران/۱۱۰: تفسیر نور.

* شیوه‌ى قرآن این است که امر به معروف را قبل از نهى از منکر مى‌آورد و اگر درهاى معروف باز شود، راه منکر بسته مى‌شود. آل عمران/۱۱۴: تفسیر نور.

* امر به معروف، بر نهى از منکر مقدّم است و عدل، بر احسان. نحل/۹۰: تفسیر نور.

* نیکى‌ها را قبل از منکرات مطرح کنیم. نمل/۸۹ و ۹۰: تفسیر نور.

* امر به معروف، همیشه قبل از نهى از منکر است. رشد معروف‌ها در جامعه، مانع بروز بسیارى از منکرات مى‌گردد. لقمان/۱۷: تفسیر نور.

امر به معروف و نهی ازمنکر و جامعه:

* بهترین امّت بودن با شعار نیست، با ایمان و امر به معروف و نهى از منکر است. آل عمران/۱۱۰: تفسیر نور.

*امر به معروف و نهى از منکر به قدرى مهم است که انجام آن معیار امتیاز امّت‌هاست. آل عمران/۱۱۰: تفسیر نور.

امر به معروف و نهى از منکر، در صورتى محقّق مى‌شود که مسلمانان به شکل یک امّت باشند، یعنى حاکمیّت داشته باشند. آل عمران/۱۱۰: تفسیر نور.

* هر یک از افراد امّت باید امر به معروف ونهى از منکر کند.آل عمران/۱۱۰: تفسیر نور.

* نهى از منکر، یک وظیفه‌ى همگانى و عمومى است. مائده/۷۹: تفسیر نور.

* افراد جامعه‌ى ایمانى علاوه بر کارهاى خود، نسبت به کارهاى دیگران نیز باید تعهّد داشته باشند. انفال/۲۵: تفسیر نور.

* از فرازهاى برجسته‌ى زندگى ابوذر، همین امر به معروف و نهى از منکر او نسبت به حکّام، در زمینه‌ى ریخت‌وپاش‌هاى اقتصادى است و نزاعش با عثمان بر سر مال و مقام نبود، بلکه اعتراض به یک منکر اجتماعى بود. توبه/۳۴: تفسیر نور.

* رمز سقوط امّت‌هاى پیشین، بى‌تفاوتى و ترک نهى از منکر بوده است. هود/۱۱۶: تفسیر نور.

* نتیجه‌ى دلسوزى مصلحین و اصلاح جامعه، نجات از قهر الهى است. هود/۱۱۶: تفسیر نور.

* جامعه زمانى اصلاح مى‌شود که همه مردم در امر به معروف و نهى از منکر مشارکت داشته باشند. هم پند دهند و هم پند بپذیرند. عصر/۳: تفسیر نور.

نکات مهم در امر به معروف و نهی ازمنکر:

* در امر به معروف، سنّ، منطقه، نژاد، سواد و موقعیّت اقتصادى و اجتماعى نقشى ندارد.آل عمران/۱۱۰: تفسیر نور.

* اعلام برائت ومحکوم کردن لفظى کافى نیست، باید به شکلى برخورد کرد. انعام/۶۸: تفسیر نور.

* صالح بودن تنها کافى نیست، بلکه باید «مصلح» بود. هود/۱۱۷: تفسیر نور.

* در نهى از منکر باید ابتدا گناهان رسوا را جلوگیرى کرد، همان گونه که در امر به معروف باید ابتدا به واجبات سفارش کرد. نحل/۹۰: تفسیر نور.

* امر به نماز و زکات، از مصادیق امر به معروف است. مریم/۵۵: تفسیر نور.

* امر به معروف از کسانى اثر بیشترى دارد که خود جذب مادّیات نشده باشند. طه/۱۳۲: تفسیر نور.

* شما امر به معروف و نهى از منکر کنید، اگر در افراد اثر نکند لااقل در دیگران شک و تردید به وجود مى‌آورد. طه/۶۱ و ۶۲: تفسیر نور.

* امر به معروف و نهى از منکر، به قدرت نیاز دارد. حج/۴۱: تفسیر قرآن.

*فرزندم! نماز را بر پا دار و امر به معروف و نهى از منکر کن و…. لقمان/۱۷٫

*بهترین معروف‌ها که باید به آن سفارش شود، صبر و رحمت است. بلد/۱۷: تفسیر نور.

* امر به معروف و نهى از منکر از مسایل مهم است و صبر در برابر آنچه در این‌ راه به انسان مى‌رسد ارزش دارد. لقمان/۱۷: تفسیر نور.

* تنها بودن، در ترک امر به معروف و نهى از منکر عذر نیست. غافر/۳۰: تفسیر نور.

*همه‌ى سخنان را نباید آشکار و نهان گفت. گاهى باید نهى از منکر یا امر به معروف، در خفا و پنهان باشد. مجادله/۹: تفسیر نور.

زیاد شدن و عادی شدن فساد و اقلیت انسان های مومن:

* عادّى شدن گناه، تکلیف انسان در نهى از منکر را ساقط نمى‌کند. هود/۷۸: تفسیر نور.

* شیوع فساد، مانع نهى از منکر نیست. عنکبوت/۲۹: تفسیر نور.

* تنها بودن، مانع نهى از منکر نیست. عنکبوت/۳۰: تفسیر نور.

* شیوع فساد، نباید ما را بى‌تفاوت کند. عنکبوت/۳۳: تفسیر نور.

* در هر جامعه‌اى، افراد مصلح و دلسوز در اقلیّت هستند. هود/۱۱۶: تفسیر نور.

* اگر نمى‌توان جلو منکر را به کلى گرفت، هر مقدار که ممکن است باید آنرا پایین آورد. یوسف/۱۰: تفسیر نور.

برای تاثیر گذاری امر به معروف و نهی ازمنکر:

* امر ونهیى مى‌تواند مؤثّر باشد که از ایمان مایه گرفته باشد. آل عمران/۱۱۰: تفسیر نور.

* در نهى از منکر باید از عواطف انسانى هم بهره گرفت. نسا/۲۱: تفسیر نور.

* اعراض از بدى‌ها ومبارزه‌ى منفى با زشتکاران، یکى از شیوه‌هاى نهى از منکر است. انعام/۶۸: تفسیر نور.

* استفاده از حربه‌ى دشنام وناسزا، در نهى از منکر و تبلیغات ومناظرات ممنوع‌ است. انعام/۱۰۸: تفسیر نور.

* هم باید به معروف امر کرد و هم شیوه‌ى امر کردن، باید معروف و پسندیده باشد. اعراف/۱۹۹: تفسیر نور.

* امر ونهى، در سایه‌ى محبّت وولایت قابل اجراست. توبه/۷۱: تفسیر نور.

* براى نهى از منکر باید به مردم شخصیّت و دلگرمى داد. هود/۸۴: تفسیر نور.

*شخصیت دادن به افراد، آنان را از انحراف و سقوط باز می دارد. آل عمران/۱۱۴: تفسیر نور.

*ازدواج آسان جلوی فحشا را می گیرد. آل عمران/۱۱۴: تفسیر نور.

*اشتغال صحیح می تواند مانع فسادهای اجتماعی گردد. آل عمران/۱۱۴: تفسیر نور.

* در نهى از منکر از کلمات عاطفى و انسانى استفاده کنید. حجر/۶۸: تفسیر نور.

* در امر به معروف ونهى از منکر و جلوگیرى از گناه، از خودمان مایه بگذاریم. حجر/۷۱: تفسیر نور.

* امر به معروف زمانى اثر دارد که آمر نیز در راه درست باشد. نحل/۷۶: تفسیر نور.

* امر به معروف و نهى از منکر باید در فضاى صفا و محبّت و در قالب موعظه و خیرخواهى باشد. نحل/۹۰: تفسیر نور.

* در نهى از منکر، با ایجاد سؤال، وجدان افراد را به قضاوت گیریم. مریم/۴۲: تفسیر نور.

* در نهى از منکر، دلیل را هم بیان کنیم. مریم/۴۴: تفسیر نور.

* اوامر ونواهى ودستورات خود را مستدل بیان کنید. مریم/۸۴: تفسیر نور.

*یکى از راههاى جلوگیرى از منکرات، توجّه مردم به علم الهى بر پنهان و آشکار آنهاست. طه/۷: تفسیر نور.

* امر به معروف، مداومت و پایدارى لازم دارد. طه/۱۳۲: تفسیر نور.

* سفارش به نیکى‌ها باید جدّى وهمراه بیان آثار باشد. طه/۱۳۲: تفسیر نور.

* یکى از شیوه‌هاى موفّق در نهى از منکر، مخاطب قرار دادن وجدان‌هاست. انبیا/۵۲: تفسیر نور.

* در نهى از منکر، مردم را از شخصیّت و کرامت انسانى‌شان آگاه سازیم. انبیا/۵۲: تفسیر نور.

* باطل‌ها و منکرات را تحقیر کنیم. انبیا/۵۲: تفسیر نور.

* امر و نهى شما، زمانى در جامعه موثّر است که اوّل به وظایف فردى خود عمل کنید. حج/۴۱: تفسیر قرآن.

* در راه نهى از  منکر، علاقه به منکر را محو کنیم. نور/۱۹: تفسیر نور.

* در امر به معروف، به دلیل امر خود اشاره کنید. فرقان/۶۰: تفسیر نور.

* محبّت و دعا درباره‌ى بستگان، همراه با نهى از منکر و انتقاد از اشتباهات آنان باشد. شعرا/۸۶: تفسیر نور.

* در نهى از منکر، باید منکرات رایج در هر گروه و زمان را شناخت و در بازداشتن مردم از آن اصرار نمود. شعرا/۱۶۵: تفسیر نور.

* براى از بین بردن منکر، تکرار نهى از منکر و استقامت لازم است. شعرا/۱۶۷: تفسیر نور.

* شرط توفیق در ارشاد و امر به معروف، شناسایى حالت‌ها و روحیّه‌ى دیگران است. نمل/۲۸: تفسیر نور.

* یکى از شیوه‌هاى امر به معروف و نهى از منکر، معرّفى الگوهاى حقّ و باطل است. شعرا/۲۲۴ و ۲۲۷: تفسیر نور.

*یکى از راه‌هاى ترویج معروف، بزرگداشت اوقات معنوى و «ایّام اللّه» است. قصص/۲۷: تفسیر نور.

* در شیوه‌ى تبلیغ، ارشاد، امر به معروف و نهى از منکر، گاهى باید افراد دو نفرى یا بیشتر اقدام کنند. قصص/۳۴ و ۳۵: تفسیر نور.

* در امر به معروف و نهى از منکر، محور اصلى اثر کردن است؛ اگر با اشاره اثر مى‌کند باید اشاره کرد، اگر فریاد اثر مى‌کند باید فریاد زد. اگر با طومار و راهپیمایى و تحصّن و اعتصاب و تجمّع، یا تهدید و تشویق، باید همان راه را طى کرد و به هر نحو ممکن، قلباً و لساناً و عملًا جلو مفاسد را گرفت، حتّى اگر با تکرار اثر مى‌کند باید امر ونهى را تکرار کرد. قصص/۳۴ و ۳۵: تفسیر نور.

* کسى که مى‌خواهد در جامعه امر و نهى کند و قهراً با هوس‌هاى مردم درگیر شود، باید به وسیله‌ى نماز خودسازى و خود را از ایمان سیراب کند. لقمان/۱۷: تفسیر نور.

* در تبلیغ دین و اجراى فریضه‌ى امر به معروف و نهى از منکر، باید صبر و سعه‌ى صدر داشته باشیم. نهى از منکر، با تلخى‌ها و نیش‌زدن‌هاى گناهکاران همراه است، مبادا عقب‌نشینى کنیم. لقمان/۱۷: تفسیر نور.

* با احیاى معروف، جلو منکر را بگیریم. احزاب/۱: تفسیر نور.

* در امر به معروف و نهى از منکر، دلیل امر و نهى خود را بیان کنید. احزاب/۵۹: تفسیر نور.

*گاهى باید دعوت به حقّ و امر به معروف به صورت گروهى باشد. یس/۱۴: تفسیر نور.

* در نهى از منکر، از منکرات اصلى همچون شرک شروع کنیم. صافات/۸۵: تفسیر نور.

* در نهى از منکر، از وجدان خلافکار نیز اقرار بگیریم. صافات/۸۵: تفسیر نور.

* در نهى از منکر، از اهرم عاطفه استفاده کنید. صف/۵: تفسیر نور.

* در تبلیغ و امر به معروف، آثار اعمال را بیان کنیم. احقاف/۳۱: تفسیر نور.

* در شیوه نهى از منکر، از تعبیرات عاطفى استفاده کنیم. حجرات/۱۲: تفسیر نور.

* در امر به معروف و نهى از منکر با دلیل سخن بگوییم. غافر/۴۳: تفسیر نور.

امر به معروف و نهی ازمنکر از موضع قدرت:

* مسلمان باید از موضع قدرت امر و نهى کند، نه از روى خواهش و التماس. آل عمران/۱۱۰: تفسیر نور.

امر به معروف و نهی از منکر و خدا:

* آنان به خدا و روز قیامت ایمان دارند و امر به معروف و نهى از منکر مى‌کنند و در کارهاى خیر شتاب مى‌ورزند و آنان از افراد صالح و شایسته هستند. آل عمران/۱۱۴

* اوّلین آمر به معروف وناهى از منکر، خود خداوندست. نحل/۹۰: تفسیر نور.

* سفارش به عدل و نهى از فحشا، سنّت ابدى خداوند است. نحل/۹۰: تفسیر نور.

امر به معروف و نهی از منکر و ادیان و پیامبران دیگر:

* امر به معروف ونهى از منکر، در ادیان دیگر نیز مطرح بوده است. آل عمران/۱۱۴: تفسیر نور.

* کسى که نسبت به فساد، بى تفاوت باشد، ملعون انبیاست. مائده/۷۹: تفسیر نور.

* نهى از منکر، مخصوص دین اسلام نیست. مائده/۷۹: تفسیر نور.

* امر به معروف و نهى از منکر، در رأس برنامه‌هاى بعثت پیامبران است. اعراف/۱۵۷: تفسیر نور.

* انبیا از پیشگامان امر به معروف بوده‌اند. حج/۲۷: تفسیر قرآن.

امر به معروف و نهی از منکر و ایمان:

* سجده‌هاى سحر باید همراه با امر و نهى در روز باشد. آل عمران/۱۱۴: تفسیر نور.

* نهى از منکر واجب است؛ یا برای این که افراد فاسق با ایمان شوند، یا برای عذرداشتن خود انسان نزد خداوند. اعراف/۱۶۴: تفسیر نور.

* مردان خدا، از اصلاح جامعه نا امید نمى‌شوند و امر به معروف و نهى از منکر را ترک نمى‌کنند. اعراف/۱۶۴: تفسیر نور.

* مردان وزنان با ایمان، یار ویاور واولیاى یکدیگرند، به معروف (خوبى‌ها) فرمان مى‌دهند و از منکرات و بدى‌ها (منکرات) نهى مى‌کنند، نماز بر پاى داشته، زکات مى‌پردازند و از خداوند و پیامبرش پیروى مى‌کنند. توبه/۷۱

*امر به معروف ونهى از منکر که بر همه‌ى مردان وزنان با ایمان واجب است، برخاسته از حقّ ولایت بر یکدیگر است. توبه/۷۱: تفسیر نور.

* نماز واقعى، انسان را به ارشاد دیگران و امر به معروف و نهى از منکر آنها وامى‌دارد. هود/۸۷: تفسیر نور.

*نماز انسان را از فحشا و منکر باز می دارد. آل عمران/۱۱۴: تفسیر نور.

امر به معروف و نهی از منکر و علما:

* مسئولیّت امر به معروف و نهى از منکر، در درجه اوّل متوجّه علماست. مائده/۶۳: تفسیر نور.

* سکوت و بى‌تفاوتى علما، زمینه‌ى ترویج فساد است. مائده/۶۳: تفسیر نور.

* علما باید قدرت داشته باشند تا بتوانند علاوه بر موعظه و دعوت، جلوى مفاسد را بگیرند. مائده/۶۳: تفسیر نور.

* تظاهر به گناه، کثرت گناهکار، سرعت در گناه، تنوّع در گناه و … هیچ یک دلیل بر سکوت علما نیست. مائده/۶۳: تفسیر نور.

علت امر به معروف و نهی از منکر:

* اگر نهى از منکر، جلوى گناه را نگیرد، لااقل جلوى سرعت آن را مى‌گیرد. مائده/۶۳: تفسیر نور.

ترک امر به معروف و نهی از منکر:

* ترک امر به معروف، زمینه‌ساز کفر است. مائده/۷۹: تفسیر نور.

* کسى که مثلًا با زبانش امر به معروف و نهى از منکر نمى‌کند، همچون آدم لال است. انفال/۲۲: تفسیر نور.

* سکوت و ترک امر به معروف و نهى از منکر، باعث فتنه و فراگیرشدن عذاب است. انفال/۲۵: تفسیر نور.

* ترکِ امر به معروف، نهى از منکر و انفاق در راه خدا، نشانه‌ى فراموش کردن خداست. توبه/۶۷: تفسیر نور.

امر به معروف و نهی از منکر و خودمان و خویشاوندان:

* نهى از منکر، اگر سبب هدایت دیگران نشود، سبب نجات خود ناهیان مى‌شود. اعراف/۱۶۵: تفسیر نور.

* خویشاوندى، مانع نهى از منکر نیست. انعام/۷۴: تفسیر نور.

* در نهى از منکر، از نزدیکان خود شروع مى‌کنیم. مریم/۴۲: تفسیر نور.

* در امر به‌معروف وتوصیه به نماز، باید از نزدیکان شروع کنیم. مریم/۵۵: تفسیر نور.

* یکى از مهم‌ترین زمینه‌هاى امر به معروف، خانواده ونزدیکان انسان است. طه/۱۳۲: تفسیر نور.

* نهى از منکر را از نزدیکان خود شروع کنیم. انبیا/۵۲: تفسیر نور.

* در نهى از منکر، از خودى‌ها شروع کنیم. شعرا/۷۰: تفسیر نور.

* روابط فامیلى نباید مانع نهى از منکر باشد. شعرا/۲۱۴: تفسیر نور.

* در تبلیغ و نهى از منکر، اوّل از خود شروع کنید؛ سپس نزدیکان. شعرا/۲۱۴: تفسیر نور.

* در نهى از منکر، از خودى‌ها شروع کنیم. صافات/۸۵: تفسیر نور.

* در امر به معروف، اوّل از خودی ها شروع کنیم سپس دیگران. احزاب/۵۹: تفسیر نور.

اثرنکردن امر به معروف و نهی از منکر:

* اگر امر و نهى صورت گرفت، ولى اثر نکرد شما دیگر وظیفه‌اى جز حفظ خود ندارید. مائده/۱۰۵: تفسیر نور.

* با اینکه احتمال اثر بسیار کم است، ولى باز هم باید نهى از منکر کرد. هود/۷۸: تفسیر نور.

مشکلات امر به معروف و نهی از منکر:

* در نهى از منکر، باید آماده‌ى تبعید و پذیرش مشکلات بود. اعراف/۸۲: تفسیر نور.

فواید و برکات امر به معروف ونهی ازمنکر:

* فواید امر به معروف و  نهی از منکر:

  1. گاهى امر و نهى ما امروز اثر نمى‌کند، ولى در تاریخ، فطرت و قضاوت دیگران اثر دارد. ۲٫گاهى امر و نهى، فضا را براى دیگران حفظ مى‌کند. چنانکه اذان گفتن مستحبّ است، گرچه شنونده‌اى نباشد. ۳٫ گاهى امر و نهى ما، گناهکاران را از گناه باز نمى‌دارد، ولى گفتن‌هاى پى در پى، لذّت گناه را در کام او تلخ مى‌کند و لااقل با خیال راحت گناه نمى‌کند.  ۴٫ براى حفظ آزادى باید امر و نهى کرد، زیرا نگفتن، جامعه را به محیط خفقان و ترس و سکوت تبدیل مى‌کند. ۵٫ امر ونهى براى خود انسان مقام‌آفرین است، گرچه دیگران گوش ندهند.  ۶٫ امر به معروف و نهى از منکر، اگر در دیگران اثر نکند، لااقل براى خود ما یک نوع قرب به خداوند، تلقین و تمرین شجاعت و جلوه‌ى سوز و تعهّد است.  ۷٫ گاهى امر و نهى ما امروز اثر نمى‌کند، امّا روزى که خلافکار در بن‌بست قرار گرفت و وجدانش بیدار شد، مى‌فهمد که شما حقّ گفته‌اید. بنابراین اگر امروز اثر نکند، روزگارى اثر خواهد کرد.  ۸٫ امر و نهى، وجدان انسان را آرام مى‌کند، انسان با خود مى‌گوید که من به وظیفه‌ام، عمل کردم، این آرامش وجدان با ارزش است، گرچه دیگران گوش ندهند.  ۹٫ امر به معروف ونهى از منکر، سیره‌ى انبیاست، گرچه دیگران گوش ندهند. ۱۰٫ امر به معروف، یک اتمام حجّت براى خلافکار است تا در قیامت نگوید کسى به من نگفت! علاوه بر آنکه عذرى هم براى گوینده است تا به او نگویند چرا نگفتى؟ ۱۱٫ هنگام قهر الهى، آمرین به معروف نجات خواهند یافت. اعراف/۱۶۴: تفسیر نور.

* کسانى را که نهى از منکر مى‌کردند نجات دادیم. اعراف/۱۶۵

* کسانى پیروز مى‌شوند و دشمن را فرارى مى‌دهند که در ایمان و امر به معروف ثابت قدم باشند. آل عمران/۱۱۱: تفسیر نور.

* نهى از منکر داراى برکاتى است که در آینده روشن مى‌شود. یوسف/۱۰: تفسیر نور.

امر به معروف و نهی از منکر و فتنه:

* نه خود عامل فتنه شویم، نه با فتنه‌گران هم‌صدا شویم و نه در برابرشان سکوت کنیم. انفال/۲۵: تفسیر نور.

امر به معروف و نهی از منکر و منافقان:

* مردان و زنانِ منافق، از یکدیگرند (از یک قماشند)، به منکر فرمان مى‌دهند و از معروف نهى مى‌کنند و…. توبه/۶۷٫

مراحل امر به معروف و نهی از منکر:

* مرحله‌ى اوّل مبارزه با منکر، مرحله‌ى قلبى است. هود/۷۷: تفسیر نور.

* در نهى از منکر، از منکرهاى اعتقادى شروع کنیم. (متأسفانه ما بیشتر سرگرم منکرهاى اخلاقى و اجتماعى هستیم). مریم/۴۲: تفسیر نور.

* از مراحل نهایى نهى از منکر، قطع رابطه است. مریم/۴۸: تفسیر نور.

* گام اوّل در امر به معروف و نهى از منکر، بیان نرم است. طه/۴۴: تفسیر نور.

* یکى از مراحل نهى از منکر، طرد مجرمان و کافران است. طه/۹۷: تفسیر نور.

* در نهى از منکر، ابتدا به نهى از بزرگ‌ترین منکرات بپردازیم. انبیا/۵۲: تفسیر نور.

*یکى از مراحل نهى از منکر، هجرت از جامعه‌ى فاسد است. شعرا/۵۲: تفسیر نور.

*امر به معروف و نهى از منکر، مراحل و محدودیّت‌هایى دارد، گاهى تذکر لازم است و گاهى اعراض و ترک. طور/۴۵: تفسیر نور.

*نهى از منکر مراحلى دارد: اگر مرحله‌ى اول که گفتگو است اثر نکرد مرحله‌ى بعد اقدام عملى است. صافات/۹۳: تفسیر نور.

بیشترین مسئولیت درامر به معروف و نهی از منکر:

* بیشترین مسئولیّت در نهى از منکر، بر عهده‌ى صاحبان علم و قدرت است. هود/۱۱۶: تفسیر نور.

معرفی جایگزین:

* در کنار نهى از منکر، جایگزین ارائه کنیم. یوسف/۱۰: تفسیر نور.

* فقط بازدارنده و نهى کننده نباشید، بلکه راه حل نیز ارائه دهید. یوسف/۶۷: تفسیر نور.

* براى بازداشتن از گناه، ابتدا راههاى قانونى و حلال را ارائه دهید. حجر/۷۱: تفسیر نور.

*براى جلوگیرى از منکرات باید ابتدا راههاى معروف را باز کرد و به مردم نشان داد. هود/۷۸: تفسیر نور.

* در نهى از منکر، راه‌هاى معروف را ارائه دهید. شعرا/۱۶۵ و ۱۶۶: تفسیر نور.

*در نهى از منکر ابتدا باید معروف بهترى را عرضه کرد و سپس تقاضاى ترک منکر را نمود. زخرف/۲۴: تفسیر نور.

امر به معروف و نهی از منکر و سن:

* نهى از منکر مرز سنّى ندارد. (پسر مى‌تواند بزرگ خانواده را نهى کند، امّا باید احترام آنان را حفظ کند.). مریم/۴۲: تفسیر نور.

*در نهى از منکر، شرط سنّى وجود ندارد. انبیا/۵۲: تفسیر نور.

در نهى از منکر، سن شرط نیست. شعرا/۷۰: تفسیر نور.

* در نهى از منکر سن شرط نیست. عدد شرط نیست. عدد شرط نیست. صافات/۸۵: تفسیر نور.

نهی از منکر:

* حاضر نشدن در مجلس گناه و بى‌اعتنایى به گناهکاران، نوعى نهى از منکر است. فرقان/۷۲: تفسیر نور.

* در شیوه‌ى نهى از منکر، همه جا خشونت لازم نیست. فرقان/۷۲: تفسیر نور.

* در نهى از منکر، گاهى باید به استقبال خطر رفت. شعرا/۱۰: تفسیر نور.

* در نهى از منکر و مبارزه، گاهى باید چند نفرى حرکت کرد. شعرا/۱۵: تفسیر نور.

* براى نهى از منکر به سراغ سرچشمه‌هاى فساد بروید. شعرا/۱۱: تفسیر نور.

* نهى از منکر واجب است. نور/۱۶: تفسیر نور.

*در نهى از منکر، خجالت کشیدن، کنایه‌گویى و رودربایستى، جایگاهى ندارد. انبیا/۵۴: تفسیر نور.

*در نهى از منکر، تعداد ملاک نیست، گاه مى‌بایست یک نفر در مقابل یک گروه قرار گیرد. انبیا/۵۲: تفسیر نور.

* در نهى از منکر، زشتى گناه را بیان کنیم. اسرا/۳۲: تفسیر نور.

در نهى از منکر، قدرت شرط نیست. شعرا/۷۰: تفسیر نور.

در نهى از منکر، از تنهایى نترسید. شعرا/۷۰: تفسیر نور.

*در نهى از منکر، از منکرات مهم شروع کنید. شعرا/۷۵: تفسیر نور.

* در نهى از منکر، خود را براى تهدیدهاى دیگران آماده کنید. شعرا/۱۶۷: تفسیر نور.

* در نهى از منکر، به سراغ منکرات علنى بروید. نمل/۵۴: تفسیر نور.

* از شیوه‌هاى عمومى وساده‌ى نهى از منکر، اعراض از منکر است. قصص/۵۵: تفسیر نور.

* نهى از منکر در مقابل سرمایه‌داران؛ حتّى بر طبقه محروم نیز لازم است. قصص/۷۶: تفسیر نور.

* در نهى از منکر، احتمال تأثیر فورى و کامل شرط نیست، شاید بعداً اثر کند، شاید کم کم اثر کند. صافات/۸۵: تفسیر نور.

* برکات نهى از منکر تا آن جاست که پیامبرى را از کشته شدن نجات مى‌دهد و او نیز جامعه‌اى را نجات مى‌دهد. غافر/۲۸: تفسیر نور.

*ناهیان از منکر توقّع نداشته باشند که مردم با گفتن آنها منکر را کنار بگذارند. مجادله/۸: تفسیر نور.

* در نهى از منکر، با تمام مظاهر منکر مبارزه کنید، اعتقادى‌ ، اقتصادى‌ ، جنسى‌ ، خانوادگى‌ ، اجتماعى. ممتحنه/۱۲: تفسیر نور.

* در مبارزه با منکرات به سراغ سرچشمه بروید. مزمل/۱۵: تفسیر نور.

پیش به سوی جامعه ی آرمانی.

#جامعه_ی_آرمانی

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *