خانواده ی موفق

خانواده ی موفق

خانواده ی موفق:

این متن گوشه ای از کتاب عصای پیری است.

عصای پیری
عصای پیری

حاج عمو شروع کرد.

پادشاهی بود که فکر می کرد که هیچ کس حرفیش نیست. به اطرافیانش زور می گفت. سربازانش ازش می ترسیدند.

خود پادشاه هم می دانست که این احترام اطرافیان از سر اجبار است و اگر روزی این اجبار از بین برود، اطرافیانش و یا حتی خانواده اش او را زنده نخواهند گذاشت.

اما با خودش می گفت: اگر من به این ها روی خوش نشان بدهم، دیگر به حرف من گوش نمی کنند.

دیگر برای حرف من اهمیتی قائل نمی شوند.

بنابراین باید مراقب باشم به این ها رو ندم.

پادشاه
پادشاه

سالیانی به همین منوال گذشت.

تا روزی که پادشاه در جنگل داشت شکار می کرد، حیوانی را دید و به خاطر این که شجاعتش را ثابت کند به همه گفت: کسی دنبال من نیاید، می خواهم خودم به تنهایی شکارش کنم.

با غروری راه افتاد دنبال شکار و همین جوری داشت، شکارش را دنبال می کرد، که یه وقتی دید کلی از سربازانش دور شده و دیگر راه بازگشت را از میان جنگل بلد نیست.

ترسید و اولین چیزی که به ذهنش آمد این بود که، الان اگر یک نفر من را با این لباس های زینتی و طلا و جواهر ببیند، قطعا مرا خواهد کشت و وسایل من را به غارت برد.

بنابراین اولین کاری که کرد این بود که لباس ها و جواهراتی که همراهش بود را در زیر خاک مخفی کرد و نشانه ای گذاشت که اگر روزی از این قضیه جان سالم به در برد، برگردد و این وسایل را بردارد.

با لباس هایی که احساس می کرد ارزش کمتری دارد به راه افتاد تا شاید راهی برای بیرون رفتن از این جنگل پیدا کند.

مدت زیادی راه می رفت، تا از دور صدای گوسفندان را شنید.

با خودش گفت: اگر صدا گوسفند می آید، پس احتمالا چوپانی هم باید باشد.

نزدیک رفت و دید حدسش درست است. چوپان در حال چرانیدن گوسفندان بود.

چوپان
چوپان

خوشحال به سمت چوپان رفت و با همان لحن غرور انگیز پادشاهی گفت: برده این جا چه می کنی؟

چوپان که ابتدا کمی جا خورده بود، گفت: دنبال روزی هستم.

پادشاه گفت: مگر نمی بینی که من گرسنه هستم، برو و غذایی برای من درست کن.

چوپان هم گفت: قدمت روی چشم و دوتایی راه افتادن، تا به کلبه ی چوپان رسیدند.

پادشاه که تا به حال جایی جز قصر باشکوه  خودش نخوابیده بود، گویا مجبور بود که امشب را این جا به صبح برساند. با اکراه وارد کلبه شد.

چیزی که از همان ابتدا برای پادشاه جالب بود این بود که می دید، فرزندان چوپان و همه ی ده به چوپان پیرمرد، احترام خاصی می گذارند و مثل یک پادشاه باهاش برخورد می کنند.

پادشاه نشست کنار کلبه و با دقت به رفتار چوپان دقت کرد و یک لحظه آهی از سر حسرت کشید.

به خودش گفت: که این چوپان نه قدرتی دارد و نه ثروتی، ولی  چه قدر اطرافیانش دوستش دارند و گوش به فرمانش هستند.

مگه بدون قدرت و ثروت هم می شود، کسی به حرف ما گوش کند.

چند روزی گذشت.

پادشاه هم عاشق چوپان شده بود.

دوست داشت می توانست چوپان را به دربار ببرد و او را به جای وزیر و وکیل منصوب کند.

یک روز که چوپان به کلبه اش برگشت، دید مهمانش نیست.

بیرون از کلبه رفت و فرزندش گفت: مهمان شما، هنگامی که شما به صحرا رفته بودید، خداحافظی کرد و رفت.

در ضمن گفت: من به شما بگویم که پادشاهان هم حسرت زندگی شما را می خورند.

البته یواشکی در گوش من یه آدرس داد و گفت: به آقاجونت بگو، به این مکان بره و طلاهای پادشاه را برداره.

طلا
طلا

چوپان تا آخر عمرش هم متوجه نشد که میزبان پادشاه بوده.

داستان که تمام شد، حاج عمو دید که بچه ها خواب رفتند و سکوت سنگینی سر سفره حاکمه.

برای این که خونه رو از این حالت در بیاره، گفت: بفرمایید شام بخورید، والا حاج ننه به حساب من می رسه! می گه دوباره زیاد حرف زدی، شام من موند.

همه خندیدند و شام را خوردند.

هنگامی که نگین و اسفندیار می خواستند بروند و بخوابند،

حاج عمو موقعی که حواس کسی نبود، در گوش اسفندیار گفت: به داستان بیشتر فکر کن.

گوشه ای از کتاب عصای پیری

پیش به سوی جامعه ی آرمانی

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *