حرف دیگران و عدم موفقیت

حرف دیگران و عدم موفقیت

حرف دیگران و عدم موفقیت:

یکی از مهم ترین علت هایی که انسان ها نمی توانند موفق بشوند، پیشرفت کنند، زندگی شادی داشته باشند،
و نتوانند فرزندی خوبی را تربیت کنند، خانواده ی شادی داشته باشند،

اهمیت دادن به نظر دیگران است.

متاسفانه بسیاری از انسان ها، چیزی که برایشان بسیار مهم است این است که دیگران در مورد او چه فکری می کنند،

چه نظری دارند، بعدا در مورد او و رفتارهایش چه می گویند.

دارد به همسرش محبت می کند، ناگهان پدر و مادر خودش و یا پدر و مادر همسرش وارد می شود و محبت را ادامه نمی دهد.

می گوید: زشت است که جلوی پدر و مادر به همسرم محبت کنم، از همسرم تشکر کنم.

تشکر
تشکر

پدر و مادرم می گویند: این لوس بازی ها چیه؟

و یا وقتی فرزندش دارد نظر می دهد، دیگران می گویند: آخه با این کارهات بچه رو لوس می کنی! چه دلیلی داره نظر این بچه رو بپرسی؟

همسرمان یک لباسی را می پسندد، یک رنگی را دوست دارد، و ما از ترس این که دیگران در مورد ما چه فکری می کنند آن لباس را نمی پوشیم.

ما داریم در یک موضوعی پیشرفت می کنیم، داریم در کاری موفق می شویم،

و دیگران ما را تمسخر می کنند و می گویند: آخه تو را چه به این کارها؟

و چون نظر دیگران برای ما مهم است و از مسخره شدن می ترسیم، آن کار را کنار می گذاریم و دیگر ادامه نمی دهیم.

در حالی که اگر ادامه می دادیم، می توانستیم در آن کار و یا آن حرفه، حرفی برای گفتن داشته باشیم.

ای کاش گاهی کر می شدیم، گاهی چشمانمان نمی دید.

ای کاش به جایی می رسیدیم که اگر متوجه می شدیم، کاری که داریم انجام می دهیم درست است،

با جدیت آن کار را ادامه می دادیم.

اگر انسان ها همه دنبال نظر دیگران بودند، بسیاری از این اختراعات و پیشرفت های بشری انجام نمی شد.

پیامبر خدا را هم مسخره می کردند.

دانشمندان هم مسخره شده اند.

اما این بزرگواران بدون توجه به این حرف ها راه درست را رفتند و در تاریخ ماندگار شدند.

پس یکی از راه های موفق شدن و داشتن خانواده ی سالم، توجه به کارهای خودمان و این که چه کاری باعث شادی ما و خانواده ی ما می شود، می باشد.

پیش به سوی جامعه ی آرمانی

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *